Kæreste søges Samsø free dating sites uk only best

K­ong­eve­j 9­7, 7­442 E­nge­sva­ng, T­elf­: 9­9 6­0 5­0 1­2.

E-mail: [email protected] åbningstider: Tirsdage fra kl. 14.00 til 17.00 eller efter aftale med arkivleder Ejvind Lassen Tlf.

Det vilde også have været et sært Syn, at se Præsten dingle der ( i Kjole og Krave ). Han var dygtig til at prale, men til at Prædike duede han alligevel ikke, selv om han bar Præstenavn, så var der ham Jens Degn, han var god til at drikke store Drammene, men til at regne, Læse og Skrive, det kunde han ikke, selv om han blev kaldt Degn.

Folkene i denne By drak dem ofte fulde, både Mænd og Kvinder, Brændevinen bryggede de selv, men mange af dem døde af Dilerium. Der var også to andre mænd i Byen, som bar navnet Præst og Degn.

Jens Jensen levede livet igennem som ungkarl, og han døde i ? Jens Jensen interesserede sig livet igennem for alt hvad der var foregået i sognet, og han lavede utroligt mange optegnelser til Evald Tang Kristensen og Dansk Folkemindesamling. Det er ikke alle Jens Jensens erindringer og optegnelser der er med i det efterfølgende. Det var alsammen Hjemmearbejde, når Ulden var spundet til garn skulde dette farves hertil brugtes en slags Lav der voksede på Egetræerne i Stenholt Krat, ikke alene fa Egnen, men også langvejs fra kom Koner og Piger og pillede Lavet af træerne.1) Karetmager Jens Jensen, Kragelund, født 2/12 1848.2) Hørbylunde Krat, skal tidligere have været Højskov der også skal være omhugget til brug ved Jernudsmeltning.

Erindringer og optegnelser Af Jens Jensen (1865 – 1941)-----0-----Uddrag der især omhandler Engesvang i det gl. Selv de større Gårdmænd i Kragelund drev erhverv som Skovlovring, ved siden af deres Landbrugsdrift.

I 1883 var han en tid hos den bekendte foregangsmand, H. Refshalegaard 1935 Han overtog sin fødegård i 1901, og året efter blev han beskikket til sognefoged, et embede, han røgtede med omhu, indtil han i 1933 måtte frasige sig det på grund af svigtende helbred. Egeskoven ved Stenholt var for længst nedhugget, efter sigende til brug ved udsmeltning af jern, af Myremalmet.

Da han havde været sognefoged i 25 år, blev han udnævnt til Dannebrogsmand. Denne skov er nu en krat bestående af Egepurre, Rodskud.

Hjulmændene i Kragelund Gårdmanden Jens Smed Kroen i Kragelund hvor Skovlovringen holdt til Navne på Skovlovringer i Byen Kørsel til Marked i Skive og Holstebro Skovlovringerne stjal Træ i Skoven Jens Smed, Kørsel til Marked Fra den gamle Landsby – Skovlovringernes Liv og Bedrifter i gl. En Kongeløsen Mestertyvene på Silkeborg Egnen Tyv – Møller Kromanden i Kragelund Fortællinger om hvordan de lavede Spas De lavede løjer med Mads Østermark i Kragelund Hyvvlerfamilien røvede og stjal Skovlovringen, Skovvogteren og Præsten Sognefoged Anker Andersen havde opsyn med Vejene Frederik d. De gamle Veje – Trævarerne blev solgt på Markederne Befolkningens særegne præg Præsterne her på egnen Beskæftigelsen i Sognene Præstekonen blev anklaget for mord Stenholt Beboernes indtægtskilder Røverne på Heden Skovlovringerne i Kragelund Drikkeriet på Kroen i Kragelund Kørsel til markeder, at ”bjærge” træ i skoven Thomas Trindbak og hans Fader Jens Smed i Kragelund Søren Laursens Brændevinsdunk Christen Vestergårds hidsige sind Fortællingen om Skov – An`Skovlovringerne fra LinåDen tro Per` Saaren Folkelivsbilleder fra Midtjylland Kirkefærd og Købstadsrejser Lokale fortællinger om Jydernes lune særpræg Livet i Gråmose, Thorning Sogn Mejeriet i Klode Mølle Om præsten i Dørken, Thyregod Sogn Historien om Spaa – Maren på Heden En fortælling om kærestesorger Christian Hansen og Familien i Kragelund Om en mand fra Thorning Sogn Om en Familie fra Thorning Sogn Om spøgeri i Gildbak, Kragelund Sogn Om Købmanden i Moselund Om Præsten i Serup Sogn Om stenkast i Kragelund Ved Mergelgraven i Engesvang Jens Chr. Han gik klædt i en Fåreskindstrøje, et par Læderbukser, Han havde høj og svær som han var, et par lange arme, som han stadig, når han talte, slog ud med. Man drak ikke Bajersk Øl eller Kaffepunser som det nu er skik.På denne side har jeg samlet en masse danske ord med S. Listerne over ord med S kan du bruge til at få udvidet dit ordforråd så du kan vinde i Wordfeud. Jeg værdsætter meget at du skriver en kommentar nederst på siden og fortæller hvilke ord der kan bruges, og hvilke der ikke kan.Det var skik fra gammel tid, det kaldte man ikke at stjæle men en Lovrings gode ret.Det var nu ikke velset af Skov ejerne eller Skovbrugerne, alle Gårdmændene udi Kragelund var Fæstebønder, på et par stykker nær til Godsejer Captajn Lunn på Charlottenlund.

Leave a Reply